Een belangrijke taak van de makelaar O.Z. is het taxeren van woningen en ander gebouwen of percelen. Een grote kennis van onroerend goed en de markt en is hiervoor noodzakelijk.

  • Een taxatie van uw woning en/of ander onroerend goed kan om een aantal redenen wenselijk/noodzakelijk zijn:
  •   Ten behoeve van uw aankoopbeslissing
  •   Ten behoeve van uw hypotheek, zowel bij aankoop als bij waardestijging van het onroerend goed
  •   Ten behoeve van nalatenschappen waarin onroerend goed zit
  •   Ten behoeve van fiscale activiteiten ( bedrijfspand naar prive of omgekeerd)
  •   Hieraan gekoppeld de minnelijk waardering ( taxeren samen met fiscus)
  •   Ten behoeve van jaarrekening
  •   Herbouwwaarde taxatie t.b.v. opstalpolis
  •   En last but not least: de WOZ-taxatie. Schuddebeurs is waarschijnlijk de enige niet in overheidsdienst zijnde gecertificeerd WOZ-taxateur in de 3 B-Hoek. De beschikkingen voor het nieuwe WOZ-tijdvak komen er aan. Bedenk dat de WOZ-waarde niet alleen gebruikt voor het bepalen van de OZB, maar ook voor de waterschapslasten 'gebouwd' en voor de IB als 'eigenwoningforfait' in box1.

In al deze zaken kunt u rekenen op de ruime ervaring, vakkennis en discretie van de heer Ing. P.H. Schuddebeurs, Gecertificeerd Register Makelaar en Taxateur alsmede gecertificeerd WOZ-taxateur