Wat in de Heraut al was gepubliceerd werd nog een bevestigd op de voorpagina van het financieel dagblad van 16 september 2013 Hierin werd een kwart miljard euro verlies op bouwgrond gemeld voor onze overigen zo voortreffelijke gemeente LANSINGERLAD

Wat is de consequentie?

Dit probleem wordt zoals gebruikelijk afgewenteld op de belasting betaler, u en ik dus. Hoe gaat men dat doen? Via de Onroerend goed belasting kunt u aannemen. Binnenkort valt de aanslag bij u en mij op de mat en dat wordt even schrikken. Niet alleen het tarief zal van ongekende hoogte zijn, ook de waarde van uw woning kan onverwacht hoog uitpakken. Aan dit laatste valt vaak nog wat te doen.

U kunt bezwaar maken.

HOE TE HANDELEN?: Als u uw aanslag hebt geopend en u bent bijgekomen van de schrik bel dan onmiddellijk 08000200873 van het SVHW welke instantie u dit kunstje namens de gemeente heeft geflikt. U verzoekt het taxatieverslag van uw woning toe te zenden en zodra u dat binnen hebt kunt u zien waarop die waarde is gebaseerd. Veelal is die waarde afgeleid van referentieobjecten die geheel onvergelijkbaar zijn met uw woning en ook nog buiten Bleiswijk liggen.

Kom dan snel in actie en bel Schuddebeurs Makelaardij 010-5216667

voor een afspraak voor nadere beoordeling; deze is in principe gratis. Als het de moeite lijkt kan de heer Schuddebeurs namens u een bezwaar indienen met een vakkundige taxatie en bijpassende argumentatie. Gezegd moet worden dat de SVHW een zeer traag werkende instantie is en dat mijn laatste bezwaren van 2013 eerst eind januari 2014 zijn gehonoreerd, maar beter laat dan nooit. In de meeste gevallen loont het de moeite. Wij horen graag van u.

Het bezwaar moet binnen 6 weken na datering BOG/WOZ-aanslag zijn ingediend op straffe van niet ontvankelijk zijn ervan